Frivillige organisasjoner

Seier for grønn frivillighet!

Regjeringen ville i opprinnelig forslag til statsbudsjett fjerne støtten til en rekke organisasjoner innen det landbruks- og matpolitiske området. Stor takk til KrF og Venstre for at dette nå er reversert i budsjettforhandlingene med Høyre og Frp. Mange, inkludert Naturviterne, har jobbet for at dette skulle bli resultatet.

De vel 30 millioner kroner til 30 ulike lag og foreninger som var foreslått nullet ut, er nå tilbake for budsjettåret 2018. Nå kan 4H, Det Norske Skogselskapet, Norske lakseelver, Oikos, Norges Vel, Kvinner i skogbruket, Matvett m.fl. glede seg over at denne støtten fortsatt bidrar i viktig arbeid.

Det arbeid disse organisasjonene gjør gir svært mye for pengene og har stor samfunnsnytte!

Laster kommentarfelt ..