Naturvitere ønsker godt nytt år

Naturviterkompetanse er viktig, verdifull og relevant

Stor takk til alle våre tillitsvalgte i hele landet som i en travel hverdag gjør en viktig og god jobb for oss som attraktiv fagforening. Og hjertelig velkommen til nye medlemmer og tillitsvalgte som kommer til i 2018. Les Dagfinn Hatløy sin nyttårsblogg.

Nytt år gir anledning til refleksjon over det vi har og året som gikk, og hva som blir viktig framover. For å ta konklusjonen og oppfordringen først: La 2018 bli minst like grønt og givende som 2017!

For meg personlig ble 2017 et år med forandring, da jeg i mars ble valgt som forbundsleder. Det har vært en innholdsrik, givende og lærende tid. Det å være forbundsleder og i en politikerrolle trives jeg godt med. Takk for innspill og mange hyggelige treff med medlemmer og tillitsvalgte til nå. En stor takk også til vårt sekretariat som hver dag gjør at Naturviterne er en god og viktig fagforening å være medlem i.

En viktig del av jobben som forbundsleder er å synliggjøre medlemmenes kompetanse og vår samfunnspolitikk, både i media og inn mot politisk nivå.

Viktige saker i 2017 var bl.a:

  • Klimatilpasning
  • Bærekraftig oppdrettsnæring/havbruk
  • Jordvern
  • Lokalisering av statlige arbeidsplasser
  • Naturveiledning
  • Konsekvenser av statsbudsjett 2018
  • Videre- og etterutdanning for akademikere

Fornøyelig var det også at Naturviterne i 2017 hadde en aldri så liten skjerv i årets Nobels Fredspris. Det får vi tillate oss å si. Selv om det ikke er vårt kjerneområde (litt dobbelt ordbetydning her kanskje...). Fredsprisen gikk som kjent til ICAN for deres internasjonale arbeid mot atomvåpen. ICAN er en grasrotbevegelse der Naturviterne er en av vel 40 støtteorganisasjoner til ICAN Norge.

Takk til ungdommen, studentene våre, som på landsmøtet i 2015 foreslo og fikk flertall for en resolusjon som støttet ICAN sitt arbeid.

Mene noe eller sitte stille i båten?

Naturviterne er på mange vis en homogen gruppe. Medlemmer med høyere naturvitenskapelig utdanning og kompetanse, der et stort og varmt hjerte for bærekraft er et viktig felleskap. Samtidig representerer medlemmene våre et stort mangfold av fag og jobber i alle sektorer.

Skal Naturviterne som organisasjon være synlig og relevant i samfunnspolitiske spørsmål er min inngang som forbundsleder at vi må tørre å mene i saker som er viktige for oss. Også i saker som har dilemma i seg innad i medlemsmassen. Det kan bety at noen medlemmer ikke fullt ut er enig i alt. Vi skal være balanserte og kunnskapsbaserte, og det skal være forankret i vår samfunnspolitiske plattform og i hovedstyret. Samtidig er verden slik at noen spissformuleringer – f.eks. i debattinnlegg – må brukes for å få oppmerksomhet. Skal vi ha gjennomslag i saker er det også viktig å mene på rett tidspunkt og tidlig nok.

Mitt mål er at ytringen vår skal være godt gjenkjennbart og alltid støtte opp om vår kjerneverdi – med hjerte bærekraft.

Det kan ha en kostnad å mene, men det har også en kostnad å ikke mene –  men den kan være mindre synlig der og da.

Så vil det fortsatt være slik at i saker der vi vet vår medlemsmasse er tydelig delt i synspunkt, kan vi være enige om å ikke ta standpunkt.

Naturviterkompetanse er viktig, verdifull og relevant

Mange av dere medlemmer har vært gjennom eller står foran forandring og omstilling. Det kan være krevende, men gir ofte nye muligheter. Endring og omstilling er en anledning til å styrke kvalitet og fagmiljø som skal levere på det grønne skiftet. Naturens tålegrense må tas på alvor og beslutninger må være kunnskapsbasert og bærekraftige.

Naturviterne samler nær 7000 medlemmer innen privat og offentlig sektor. Gjennom sitt virke i hele landet har våre medlemmer både «innsikt og utsikt». God og rett kompetanse lønner seg både i privat næringsliv og offentlig sektor. Vår kompetanse er viktig og går ikke ut på dato, men vi alle – medlemmer og tillitsvalgte – har potensiale til å formidle enda bedre hvorfor det er viktig at vår kompetanse blir brukt.

Mange vil framstå som grønne og bærekraftig i sitt virke, inkludert fagforeninger vi konkurrerer med. Naturviterne som organisasjon og fagforening skal ligge i front på dette. Det har vi kompetanse og troverdighet på. I lag skal vi forvalte, formidle og bruke dette til løsninger som gir en samfunnsutvikling vi står for og ønsker.

Kursnyheter

Naturviterne sitt rikholdige kurs og arrangementstilbud i 2018 gir deg som medlem mulighet til faglig påfyll og nettverk.

Viktige saker i 2018:

Til slutt 

Stor takk til alle våre tillitsvalgte i hele landet som i en travel hverdag gjør en viktig og god jobb for oss som attraktiv fagforening. Og hjertelig velkommen til nye medlemmer og tillitsvalgte som kommer til i 2018. Husk, det sitter kanskje en kollega på nabokontoret eller i kontorlandskapet som vil være medlem i Naturviterne, men som ikke er spurt enda!

Vi kan ikke ta for gitt det vi har av faglige rettigheter, nasjonalt og lokalt. Vi må stå vakt om det vi har. Det må forsvares og forklares slik at yngre arbeidstakere organiserer seg, ser verdien av trepartssamarbeidet og et regulert og organisert arbeidsliv.

Godt år til alle i 2018!

 

Laster kommentarfelt ..