Krevende lønnsforhandlinger kom i mål til slutt

Krevende lønnsforhandlinger kom i mål til slutt

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor var i år ekstra krevende. På den ene siden står Naturviternes medlemmer sine høyst berettigede forventninger om å ta igjen noe av lønnsgapet som har oppstått mellom privat og offentlig ansatte. På den andre siden har vi en svært usikker makroøkonomisk situasjon med fare for både økonomisk resesjon og inflasjon.

Naturviterne har vært opptatte av ansvarlighet i oppgjøret, samtidig som vi har gjort det klart at nok et lønnsoppgjør som forsterker lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor er uakseptabelt. Skal offentlige tjenester til innbyggerne fortsatt holde høy kvalitet, må offentlig ansattes lønn ikke bli hengende etter.

Oppgjøret i kommunesektoren var preget av at mange kommuner opplever utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde arbeidstakere med høy kompetanse. Det er gledelig å se at man kom fram til et resultat på 3,84 prosent, merkbart over rammene i frontfaget, selv om vi gjerne skulle sett et høyere tall. Alt i alt er dette et resultat til å leve med. Også i Oslo kommune kom man i mål med forhandlingene uten at det ble streik blant våre medlemmer.

I staten var årets forhandlinger ekstra krevende.

Det er grunn til å være fornøyd med en ramme på 3,84 prosent også her. Og særlig gledelig er det at Unio nå er på samme hovedtariffavtale som Akademikerne – det betyr at vår avtale nå er den største i statlig sektor. Dette betyr igjen at lokal lønnsdannelse er kommet for å bli. Et hvert forsøk på politiske føringer om å reversere dette til delvis sentral lønnsdannelse igjen, ville vært uakseptabelt.

Det er fortsatt en lang vei å gå før man i nevneverdig grad får minsket lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor, langt mindre tette det. Men Naturviterne vil fortsatt kjempe for at våre medlemmers kompetanse blir riktig verdsatt i det offentlige så vel som det private.

Laster kommentarfelt ..