Naturviterne ønsker god jul til sine medlemmer

Julehilsen til Naturviternes medlemmer

2017 har vært et bra år. Vi vokser jevnt og det er mye aktivitet i organisasjonen. Det ligger flere medlemskurs og aktiviteter for 2018 under Naturviternes juletre. Les generalsekretær Merete Skaug sin julehilsen til medlemmene.

Det har vært et bra år for Naturviterne, vi vokser jevnt og det er mye aktivitet i organisasjonen. På landsmøtet i mars ble det vedtatt ny strategi mot 2025, som skal sikre synlighet og relevante medlemsfordeler for dere.

I vår lanserte vi ny vår nye nettside, som jeg håper du har vært inne og kikket på. Det er der muligheter for å finne svar på spørsmål vedrørende arbeidsliv, aktiviteter i organisasjonen samt aktuelle politiske saker.

Det er også en målsetting å fremme naturviterkompetansen i samfunnet, så det jobbes med aktuelle saker overfor presse og politikere.

Statsbudsjettet for 2018 hadde en positiv satsning på forskning, og det ble økt satsning på infrastrukturen i universitets-og høyskolesektoren, noe vi har vært opptatt av. Det vi ikke var så fornøyd med var at regjeringen fortsetter det såkalte ostehøvelkuttet i forvaltningen; redusering av kostnadene med 0,5 % flatt overalt. Vi er ikke i mot effektivisering, men dette mener vi er en lite målrettet måte å gjøre det på. Vi er også opptatt av at det offentlige må legge til rette for grønne jobber, med insentiver for private investeringer og bedre samhandling mellom næring, forskning og investormiljøer. Det ble også foreslått å kutte støtten til 30 frivillige organisasjoner i landbruks- og matsektoren. Dette ble heldigvis nedstemt i Stortinget, noe vi er godt fornøyd med.

Vi legger nå opp til flere kurs og aktiviteter enn tidligere, og vi har inngått samarbeidsavtale med Senter for videre-og etterutdanning (SEVU) ved NMBU. I et arbeidsliv som endrer seg raskt, og som dermed krever ny kompetanse, er dette viktig. Avtalen gir rabatter på kursene deres, samt at vi kan være med å påvirke kurstilbudet. Se Naturviternes tilbud for 2018. Det vil også komme flere aktiviteter i løpet av året.

Karrierehjelp er en annen viktig tjeneste vi tilbyr. Dersom du er nyutdannet, ønsker å skifte jobb eller å utvikle deg i den jobben du er i kan vi hjelpe deg.

Lønnsforhandlinger er en grunnleggende viktig del av vår virksomhet. I Norge har det i noen år være moderate lønnsoppgjør, dette har vært riktig å forhold til landets økonomi. Naturviternes medlemmer har i denne situasjonen kommet godt ut av det. I 2016 var gjennomsnittsøkningen 3,7 %, som er godt over landsgjennomsnittet. Det er mange grunner til dette; deres kompetanse og evne til å skape resultater, og dyktige tillitsvalgte landet rundt som gjør en formidabel innsats i forhandlingene. Vårt inntrykk så langt er at det også har gått bra i 2017, men de endelige resultat får vi først når lønnsstatistikken foreligger. Den er nå sendt ut, jeg håper du tar deg tid til å svare.

Fremdeles merker vi at kravene om effektivitet og omstilling preger både statlig, kommunal og privat sektor. Vi har mange henvendelse om omstilling både på bedrifts- og individuelt nivå. En del av dette er digitaliseringen; arbeidsoppgaver og kompetansebehov endrer seg.

Sekretariatet bidrar med hjelp til juridiske spørsmål, forhandlinger og kulturbygging. Ta kontakt dersom du trenger oss.

Naturviterne er en gjeng med hjerte for bærekraft, og målsettingen er å ha en raus og inkluderende kultur. Jeg håper du kjenner deg igjen i dette, og kjenner du noen naturvitere som ikke er medlem, få dem gjerne med!

Jeg ønsker deg en god jul og et flott nytt år!

Merete Skaug, generalsekretær

Laster kommentarfelt ..