Ambassadører fra NMBU

Hvordan er Naturviterne bærekraftige?

Vi er fagforeningen med hjerte for bærekraft. Det er grunnleggende for vår daglige drift, vår samfunnspolitiske plattform, vår tro på grønne tariffavtaler og at naturvitenskapelig kompetanse og naturvitere er sentrale i et #grønttaktskifte for en bedre fremtid.

Hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft er et ullent begrep som har vokst seg stort og tvetydig, og folk bruker og tolker det forskjellig. I Naturviterne har vi definert bærekraft som:

Bærekraft er biologisk, økonomisk og sosial utvikling som ikke ødelegger framtidig handlingsrom.

Bærekraft i vår daglige drift

Vi har alltid med oss bærekraft når vi utformer politikk, ved valg av leverandører og i den daglige drift. Bærekraft står sentralt i Naturviterne. Vi utvikler oss hele tiden og forsøker alltid å bli mer bærekraftige. Vi har vært et sertifisert miljøfyrtårn siden 2007. Vi forsøker å unngå bruk av fly i så stor grad som mulig og prioriterer miljøvennlige transportalternativer, eller digitale møter, hvis det lar seg gjøre. Vi har egne HMS-mål for klima og miljø med årlige rapporteringer og en miljøpolicy på arbeidsplassen. Vårt motto er å være den naturlige førstevalget for naturvitere med et hjerte for bærekraft og da må det gjenspeiles i oss selv.

Bærekraft på stand og blant våre ambassadører

Vi velger bærekraftige profilprodukter selv om dette er et dyrere. Alle våre ambassadører er for eksempel kledd i bærekraftige klær fra Neutral. Når du møter oss på stand vil du ofte kunne få noe varmt å drikke i pappkopper som 100% plastfrie. Vi forsøker å unngå å dele ut ting som man ikke har bruk for, og redusere bidraget til et bruk-og-kast samfunn. Den eneste gangen du vil motta giveaways fra oss er som nytt medlem. Da får du vår fantastiske flaske som vi har valgt etter nøye vurderinger.

Bærekraft i vår samfunnspolitiske plattform

Vi er partipolitisk uavhengig og har en aktiv samfunnspolitisk plattform hvor bærekraft står sentralt. Faktisk er det FNs bærekraftsmål som ligger til grunn for Naturviternes samfunnspolitikk. Vi støtter for eksempel folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja som en av få fagforeninger, og den eneste i Akademikerne.

Bærekraft i vår kamp for grønne tariffavtaler

En del av tariffarbeidet i Naturviterne er et krav om grønne tariffavtaler med konkrete klima- og miljøtiltak. En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. En grønn tariffavtale kan f.eks. inkludere krav om bærekraftig mat i kantinen eller premiering tilknyttet bruk av kollektivtransport eller sykling til jobb.

Bærekraft i et #grønttaktskifte

#grønttaktskifte er en politisk kampanje rettet inn mot stortingsvalget 2021. Vi har ambassadører som arbeider direkte mot alle partier på ulike nivå. Vi ønsker å sette søkelys på at klima- og miljøkrisen må ses og løses i sammenheng. Vi ønsker å formidle at kunnskap om naturen blir like viktig for verdiskapingen i det 21. århundret, som kunnskap om industri var i det forrige. Å ta vare på naturen er selve forutsetningen for å kunne skape verdier av den. Derfor må Norge de neste årene ta store grep for å både skape miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling. Vi kaller dette et grønt taktskifte.

Fant du det du lette etter?