Julius Okkenhaug leder for Akademikerne i Oslo kommune

– Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune

– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne.

Torsdag 27. april kl 10 startet lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Akademikerne, som forhandler for over 4000 høyt utdannede i hovedstaden, går inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst. 

– Tjenestene som byens innbyggere er avhengig av, krever ansatte med høy kompetanse. Gode fagmiljøer tar tid å bygge, og rives fort i stykker. Lønnsoppgjøret må bidra til at kommunen klarer å holde på høyt utdannede, sier Okkenhaug. 

Samtidig er turnover også dyrt for kommunen. Ifølge kommunens egne tall koster hver nyansettelse over en halv million kroner. 

Lokale, kollektive forhandlinger

Akademikerne krever at forhandlingene skal skje lokalt i årets oppgjør, og jobber på sikt for å endre lønnssystemet til medlemmene i Oslo kommune, til et lokalt forhandlingssystem som er vanlig i resten av arbeidslivet. 

– På den måten kan lønn brukes som et virkemiddel for å beholde og rekruttere høyt utdannede som kommunen er avhengig av. 

Fristen for å komme til enighet er kl 24 30. april. Dersom det ikke blir enighet, går oppgjøret til mekling. 

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Ole Jakob Knudsen
Ole Jakob Knudsen Assisterende generalsekretær
918 50 187
Se e-post