Lønnsoppgjøret: Akademikerne enige med staten

Lønnsoppgjøret: Akademikerne enige med staten

Resultatet betyr en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. Nå skal de lokale partene forhandle om fordelingen av midlene lokalt.  

Akademikerne kom til enighet med staten fredag ettermiddag. Akademikerne forhandler for rundt 42 500 høyt utdannede, og er den største hovedsammenslutningen i staten.

— Dette legger til rette for en god lønnsutvikling for våre medlemmer, og vi er fornøyde med resultatet. Resultatet er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede – og ikke taper konkurransen mot privat sektor, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat.

Lokale forhandlinger

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med resultatet i frontfagsoppgjøret. De lokale partene i hver virksomhet skal nå gjennom lokale, kollektive forhandlinger bli enige om fordelingen av 5,3 prosent gjeldende fra 1. mai.

— Dette betyr en historisk høy pott. Lokale forhandlinger er viktig for Akademikerne. Det er på den enkelte arbeidsplass man best kjenner sine utfordringer og behov, og da må de lokale partene kunne bruke lønnsforhandlingene for å sikre nødvendig kompetanse. I forhandlingene kan partene velge å gi generelle tillegg, individuelle eller tillegg til spesifikke grupper, sier Tønnessen Nordli.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Petter Johannessen
Petter Johannessen Rådgiver
906 28 566
Se e-post