Informasjon om medlemsfordel bank i Naturviterne

Informasjon om medlemsfordel bank i Naturviterne

Nordea kjøper privatkundene i Danske Bank. Her følger informasjon om hva det har å si for medlemsfordelen bank som våre medlemmer har gjennom sitt medlemskap i Naturviterne.

I juli ble det kjent at det er inngått avtale om at Nordea kjøper Danske Bank sin privatportefølje.

  • Avtalen innebærer at alle private kundeforhold blir overført fra Danske Bank til Nordea i slutten av 2024, hvis alt går etter planen. Kjøpet må godkjennes av myndighetene.

Naturviterne har gjennom Akademikerne Pluss inngått avtale med Handelsbanken fra årsskiftet, og nytt medlemstilbud vil være tilgjengelig der fra 1.1. 2024.

  • De som ikke ønsker å få sitt kundeforhold overført til Nordea, vil få god tid til å bytte til Handelsbanken før dette skjer.
  • Bankbyttet til Handelsbanken ventes å bli meget enkelt for de som kan identifisere seg med BankID. Mer informasjon om tilbudet i Handelsbanken kommer ila høsten.

Noen medlemmer har hatt spørsmål om hva som skjer med fastrentelånet.

  • Det er nå bekreftet av Danske Bank at fastrentelån overføres til Nordea.
  • Handelsbanken vil ikke kunne overta fastrentelånet fra Danske Bank.

Lenke:

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Torbjørn Hundere
Torbjørn Hundere Kommunikasjonssjef
908 66 068
Se e-post