arbeidstid

Nå blir det tillatt å jobbe også etter kl. 21 om kvelden

Fra 1. juli ble reglene endret for kveldsarbeid fra klokken 21.00 til 23.00. Formålet er å gjøre arbeidslivet mer fleksibelt.

For dagarbeidere som innimellom har behov for å arbeide mer om kvelden, kan PC-en nå tas frem etter klokken 21.00 uten å bryte arbeidsmiljøloven. Stortinget vedtok 1. juni 2017 endringer i arbeidsmiljøloven som utvider adgangen til å arbeide på kvelden.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan da inngå avtale om jobbing mellom klokken ni og elleve på kvelden, etter arbeidstakers initiativ. Mange har jobber du ikke kan ta med hjem, men i økende antall bransjer er det slik at det ikke spiller noen rolle hvor jobben utføres.

Kravet til enighet sikrer at både arbeidsgiver og arbeidstaker må se nytten av å inngå denne type avtale.

Selv om det for dagarbeidere nå blir lov å jobbe etter klokken ni på kvelden, vil reglene om hvile gjøre at fleksibiliteten ikke blir så stor som man skulle tro. Hvis du jobber til klokken elleve på kvelden kan du nemlig ikke gå på jobb før klokken ti dagen etter. I følge Arbeidstidsdirektivet må du hvile i elleve timer mellom to arbeidsøkter.

For tariffbundne virksomheter er det en begrenset adgang til å inngå avtale om kortere hviletid enn elleve timer, men for mange arbeidstakere vil likevel bestemmelsene om hvile i praksis innskrenke mulighetene for kveldsarbeid.

Les mer om følgende emner:

Fant du det du lette etter?