Kvinne som jobber med planter i et drivhus

Utdanning og yrker innen plantevitenskap

Utdanner du deg innenfor plantevitenskap får du kompetanse til å jobbe med mange ulike og spennende områder som matproduksjon, plantebiologi, grønt miljø og kulturlandskap.

Plantevitenskap gir bred kunnskap om ulike felter knyttet til planter, slik som genetikk, plantebioteknologi, og matproduksjon. En som utdanner seg innenfor plantevitenskap vil ha kompetansen til å jobbe med mange ulike og spennende områder som matproduksjon, plantebiologi, grønt miljø og kulturlandskap. I tillegg vil en planteviter få kunnskap om hvordan klimaet påvirker andre miljøforhold, plantenes vekst og utvikling og bærekraftig bruk av naturgrunnlaget.

Hva er plantevitenskap?

En utdannelse i plantevitenskap gir kompetanse i mange ulike fagfelt som handler om planter. Plantevitenskap er kunnskap om ulike felter knyttet til planter, slik som genetikk, plantebioteknologi, og matproduksjon. Fagområde er tett knyttet til biologi og matproduksjon. En planteviter kalles også for hortonom. 

Hva gjør plantevitere?

Både internasjonalt og nasjonalt er det et økende behov for kompetanse innen plantevitenskap.  

Innen matproduksjon er det stor behov for fagkompetanse innen bærekraftig dyrking av planter for mat, fôr, plantehelse, kvaliteten på planteprodukter og deres helsemessige fordeler.  

Mange plantevitere arbeider innen områder som utvikling av grønne områder for rekreasjon og idrett, samt bevaring av kulturlandskap og utvikling av levende bygdesamfunn. 

Å sikre nok og rettferdig fordeling av mat, er en global utfordring. Derfor er det stadig viktigere å fokusere på bærekraftige produksjonssystemer. Matens innvirkning på helse setter også store krav til planteproduksjon. Studier i plantevitenskap kombinerer biologisk forståelse av planter med praktisk bruk i profesjonelt og urbant landbruk og hagebruk. 

Utdann deg innen plantevitenskap

En bachelorgrad i plantevitenskap (180 studiepoeng) består av grunnleggende emner for videre påbygging. Typisk emner er plantediversitet og plantefysiologi, bærekraftig matproduksjon, genetikk og mikrobiologi. 

Etter å ha fullført en bachelorgrad i planteviteskap er du kvalifisert til å studere en rekke ulike mastergrader (fordypning). Deriblant utdanne deg til sivilagronom. Du kan også velge å satse på akademisk karriere ved å begynne på et ph.d.-program, eller du kan ta praktisk-pedagogisk utdanning for å bli lektor. 

Mange med utdanning innenfor plantevitenskap jobber innenfor: 

 • Rådgivning og konsulenttjenester i offentlig og privat sektor 
 • Landbruks- og miljøsektoren 
 • Gartnerbedrifter 
 • Hagesentre 
 • Friluftsetater 
 • Parkvesen 
 • Grossistledd 
 • Innkjøp av planter/planteprodukter 
 • Forsøksteknikker 

Innen plantevitenskap kan man velge mellom tre studieretninger H3 

 • Jord- og hagebruk 
 • Urbant landbruk 
 • Grøntmiljø 

Hvor jobber plantevitere?

Naturviterne har flere medlemmer med utdannelse innen plantevitenskap. 

 • Norsk landbruksrådgivning er en arbeidsgiver med mye plantekunnskap blant sine ansatte, og er den største enkeltarbeidsgiveren blant hortonomer i Naturviternes medlemsmasse. 
 • Mattilsynet er en viktig aktør når det kommer til blant annet import av planter, plantevernmidler og plantesykdommer, og har derfor behov for solid plantefaglig kompetanse. 
 • Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har også ansatt mange plantevitere  
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er en viktig aktør innen forskning og utvikling.  
 • I tillegg er både fylkesmannsembetet og kommuner aktuelt for mange.   

Private bedrifter og organisasjoner der Naturviterne har medlemmer med plantevitenskapelig bakgrunn inkluderer Norges Bondelag, Graminor, Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk, FAGUS, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, Norgro, Sagaplant, Strand Unikorn, SINTEF og WSP Norge.  

Rådgivning for deg som er planteviter. 

Naturviterne tilbyr spesialisert karriererådgivning for deg som er naturviter, og har studert plantevitenskap 

Som medlem i Naturviterne kan du få hjelpe med jobbsøking. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet eller deg som ser etter nye muligheter og ny jobb. Bestille time for karriereveiledning i dag (krever medlemskap). 

Hva tjener en som har studert plantevitenskap?

Som medlem i Naturviterne får du tilgang på Naturviternes årlige lønnsstatistikk. Vi hjelper deg også med råd ved ansettelse og anbefalinger knyttet til lønn ved ansettelse. 

Medlemskapet for plantevitere 

Naturviterne er din forsikring i arbeidslivet. Vi jobber for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, faglige interesser og økonomiske fordeler. Tar du utdanning, er ferdigutdannet, eller på utkikk etter ny jobb som biolog? Bli medlem i dag

Samarbeidspartnere