jun

Webinar: Hvordan ta vare på naturen

-
Zoom
Åpne

Vi går nærmere inn på Naturviternes forslag om å øke den lokale naturkompetansen, planlegge mer helhetlig og å endre inntektssystemet for kommuner.

Naturviternes samfunnspolitiske offensiv, Grønt taktskifte, handler om to ting: Ta vare på naturen og skape verdier av naturen. I dette webinaret går vi nærmere inn på den første delen, og våre konkrete tiltak som vi mener bidrar til en bærekraftig framtid.

Å ta vare på naturen er nødvendig for å kunne skape verdier av naturen uten å sette fremdidige generasjoner i gjeld.

I dagens Norge tar vi ikke godt nok vare på naturen. Utslippene er faretruende høye, habitater går tapt eller forringes, fremmede arter sprer seg og bestander av truede arter er i nedgang.  

Hvordan skal vi gå frem for at naturen skal ha minst like god tilstand for fremtidige generasjoner som i dag?

Program

Webinaret er tredelt:

Første del handler om lokal kompetanse. Kan økt kompetanse om natur og klima i kommunene bidra til å sikre naturen og naturmangfoldet i kommunene, og dermed nasjonalt?

Andre del handler om helhetlig planlegging. Hva slags forpliktende løsninger for klima og naturmangfold trengs for kommunale planer for å sikre en bærekraftig utvikling i kommunene?

Tredje del handler om inntektssystemet for kommune. Hva om kommunene belønnes for å ta vare på naturmangfoldet, redusere arealbruken og redusere utslippet av klimagasser?

Påmelding

Ved å melde deg på sikrer du at du får tilsendt en lenke til webinaret i forkant.

Fant du det du lette etter?