Hvor bærekraftig kan vår felles framtid bli?
Apr

Vår felles framtid: Hvordan kan den bli mest mulig bærekraftig?

-
Storebrand lokaler, Lysaker
Åpne

Naturviterne og Storebrand inviterer 24. april til åpent fagmøte om bærekraftig samfunnsutvikling: I september 2015 forpliktet verdens ledere seg til FNs bærekraftsmål. 17 mål for en bedre verden som skal nås innen 2030. De handler om å få slutt på ekstrem fattigdom og bekjempe ulikhet, urettferdighet og klimaendringer.

Bærekraftig utvikling ble første gang beskrevet av i 1987 av Brundtlandkommisjonen "Vår felles framtid". Begrepet ble dengang definert med en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Og i September 2015 forpliktet verdens ledere seg til FNs bærekraftsmål: 17 mål for en bedre verden som skal nås innen 2030. Disse målene kan man lese mer om på kampanjesiden The Global Goals

Bærekraftig utvikling hviler på tre grunnpilarer:

  • Økonomiske forhold
  • Sosiale forhold
  • Miljøforhold

På møtet vil vi stille spørsmål om hvor bærekraftig den norske samfunnsutviklingen er og hvordan målene kan nås innen 2030. Vi har invitert tre fremtredende fagpersoner på området: Thina Saltvedt, Rasmus Hansson og Matthew Smith.

Det vil bli faglige innledninger og en felles samtale som ledes av Harald Bjugstad-Holm, Kommunikasjonssjef bærekraft, Strorebrand.

Thina Saltvedt

Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Thina Saltvedt
seniorrådgiver sustainable finance, Nordea

Er Norge et mer bærekraftig samfunn i dag enn det var i 1987?

Rasmus Hansson
biolog og politiker

Hvordan man kan være en bærekraftig forvalter

Matthew Smith
leder bærekraftige investeringer, Storebrand
Påmelding

Lukket

Hvis spørsmål kontakt th@naturviterne.no 

Fant du det du lette etter?