jan

Utviklingen av NiN 3.0

-
Zoom
Åpne

Kom på webinar og lær mer om hvordan det går med utviklingen av NiN 3.0 og hvilke endringer dette kan medføre i kartlegging av norsk natur. 

  • Tirsdag 26. januar
  • Kl 13:00 - 14:30
  • Zoom

Det er Rune Halvorsen, professor i botanikk ved Naturhistorisk museum (UiO) og leder for prosjektet 'Natur i Norge' (NiN) som holder webinaret: 

I 2018 initierte Artsdatabanken en prosess for revisjon av NiN-systemet, med sikte på at den nye versjonen (NiN 3.0) skal publiseres i løpet av 2023. Revisjonsarbeidet har kommet langt, og en god del viktige endringer er allerede vedtatt av NiNs vitenskapsråd som Artsdatabanken opprettet i 2018 og som løpende godkjenner forslag til endringer i systemet. 

 

Parallelt med arbeidet for å utvikle NiN 3.0, har vi utviklet prinsippene NiN bygger på til et generelt rammeverk for å beskrive naturvariasjon, EcoSyst (Ecodiversity Systematics), som er beskrevet i en nylig publisert artikkel (Halvorsen, R., Skarpaas, O., Bryn, A., Bratli, H., Erikstad, L., Simensen, T. & Lieungh, E. 2020. Towards a systematics of ecodiversity: the EcoSyst framework. – Global Ecol. Biogeogr. 29: 1887-1906.) EcoSyst skal kunne brukes til å beskrive naturvariasjon hvor som helst på jorda, og NiN er ett eksempel på hvordan dette rammeverket kan brukes i praksis. Jeg vil starte seminaret med et kort sideblikk på hovedtrekkene i EcoSyst. Deretter vil jeg gå gjennom de viktigste forslagene til endringer i NiN som nå ligger på Vitenskapsrådets bord.

 

Foredragsholdere

Rune Halvorsen
Professor i botanikk ved Naturhistrisk museum, Universitetet i Oslo.

Rune er tilknyttet ’Geo-økologisk forskningsgruppe’ (GEco) og har vært leder for prosjektet ‘Natur i Norge’ (NiN) siden 2005. Prosjektet blir gjennomført for Artsdatabanken, som eier NiN-systemet. NiN-prosjektet ved NHM har som formål å utvikle det faglige innholdet i NiN-systemet og dokumentasjon av systemet, å undervise i NiN, å gjøre forskning som bidrar til å utvikle NiN-relevant kunnskap, og å veilede brukere av NiN.

 

 

 

Påmelding

  • Webinaret er åpent for alle
  • Link til Zoom blir sendt på e-post før kurset starter
  • Påmeldingsfrist mandag 25. januar kl 12:00

Fant du det du lette etter?