Urbant landbruk i København. Foto: Mark Stevens (CC BY-ND 2.0)
mar

Smarte og bærekraftige – framtidens byer og tettsteder

(heldags)
Oslo
Åpne

Hvordan skal vi organisere framtidens byer og tettsteder? Hvordan skal vi transportere oss rundt, utvide og fortette byene, bygge på en bærekraftig måte, gi plass til grønne lunger og urbant landbruk?

Arrangementet strømmes direkte her 7. mars fra kl. 10.00

Naturviterne og Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU inviterer til en interessant dagskonferanse. Vi har invitert en rekke fagpersoner til å belyse ulike problemstillinger vi vil møte i planleggingen av framtidens byer og tettsteder. 

  • Torsdag 7. mars
  • Kl. 10-15
  • Oslo, Litteraturhuset, Wergeland


Konferansen er fullbooket - følg med på vår direkte overføring her

Program

Hva er en smart by?
Axel Segovia Ødegaard, arealplanlegger, LINK arkitektur

Plan og bygningslovens påvirkning på byutvikling
Gro Sandkjær Hanssen, forsker, OsloMet, NIBR

Tre steg til en blågrønn by
Kine Halvorsen Thorén, professor, NMBU

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Rikke Dahl Monsen, programansvarlig, Oslo kommune

Grønt nasjonalmuseum
Elin Hansen, miljørådgiver, Statsbygg

Lunsj

Smarte byer – fremtidens teknologi
Petter Jenssen, professor, NMBU

En spiselig og engasjerende by
Andreas Capjon, Bybonden, Norges Bondelag

Smart Fredrikstad – IoT-byen
Gard Jenssen, programleder, Fredrikstad kommune

Sollihøgda plussby
Kathrine Strøm, utviklingssjef for bærekraftig byutvikling, COWI

Foredragsholdere

Axel Segovia Ødegaard, arealplanlegger, LINK arkitektur

Arealplanlegger hos LINK arkitektur. Ødegaard er utdannet ved NMBU og skrev masteroppgave med tittelen «Smart, social & sustainable? Norwegian cities; means for social sustainability or expressions of a techno-economic race?»

Foto: Wenche Hoel-Knai

Gro Sandkjær Hanssen, forsker, OsloMet, NIBR

Hanssen er utdannet statsviter (Ph.d, UiO), og hennes forskningsmessige interesser er knyttet til medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Få i Norge har Sandkjær Hanssens evne til å få plan- og bygningsloven til å være spennende. Hun viser oss hvordan denne får praktiske implikasjoner.

Kine Halvorsen Thorén, professor, NMBU

Thorén er professor ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU. Hun har arbeidet med bærekraftig og helsefremmende planlegging og byutvikling, fortetting og konsekvenser av fortetting, blå og grønne strukturer i by, bomiljø, fysisk aktivitet og bruk av bylandskap, planleggingsmetodikk.

Foto: Håkon Sparre

Rikke Dahl Monsen, programansvarlig, Oslo kommune

Monsen er samfunnsgeograf, og har arbeidet i Oslo kommune siden 2007. Hun har vært med på utviklingen av det kretsløpsbaserte avfallssystemet i Oslo, deltatt i utviklingen av Oslos klimastrategi og ledet nettverket Næring for klima. Rikke har vært engasjert i miljøspørsmål siden hun ble aktiv i Natur og Ungdom som tenåring, og er i dag ansvarlig for Oslos program for miljøhovedstadsåret.

Elin Hansen, miljørådgiver, Statsbygg

Elin Hansen er sivilingeniør fra NTNU og har en nøkkelrolle i å gjøre vårt nye nasjonale ikon Nasjonalmuseet så klimavennlig som mulig. Hun gir oss innsyn i prosessen og forteller oss hvordan et av Norges grønneste bygg skapes på beste tomta i byen.

Petter Jenssen, professor, NMBU

Jenssen er professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU. Han har i en årrekke arbeidet med miljøteknologi og kretsløpsløsninger. Mange både i Norge og utlandet har hørt hans engasjerende forelesninger om naturbaserte desentraliserte avløpsløsninger.

Foto: Håkon Sparre

Andreas Capjon, Bybonden, Norges Bondelag

Losæter er stedet hvor ingen skulle tro at noe kunne gro, som nå er en grønn lunge full av grønnsaker, folk og læring. Losæter er et sted for formidling av kunnskap om matproduksjon til barn og unge og byens befolkning for øvrig. Her får byens borgere opplevelser om hvor maten vår kommer fra, og vi håper å inspirere så mange som mulig til selv å dyrke de grå byrommene grønne. Bybonden, som er lidenskapelig opptatt av å dyrke økologisk mat i byen og dele kunnskap om dette, er ansatt av Norges Bondelag i samarbeid med Bjørvika Utvikling for å jobbe på Losæter.

Gard Jenssen, programleder, Fredrikstad kommune

Jenssen er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet fulltid med temaet smarte byer i flere år. Tidligere har han blant annet jobbet for Europakommisjonen og Forskningsrådet. Han er også grunnlegger og eier av selskapet Ignitas, som hjelper bedrifter med å lykkes digitalt.

Kathrine Strøm

Strøm er utviklingssjef for bærekraftig byutvikling og landskapsarkitekt i COWI AS. Hun har jobbet med byutvikling, mobilitet, byliv og grønnstruktur i en rekke norske byer. Hennes fokus er på vår tids utfordringer, klimaendringer og urbanisering, som krever at vi bygger grønne byer basert på sirkulærøkonomiske prinsipper med økosystemtjenester, trygge og raske tilbud til gående og syklende, samt nabolag som gir grunnlag for tilhørighet. Strøm arbeider også som dosent på Institutt for landskapsarkitektur på NMBU.

 

Møteleder: Aslak Bonde

Påmelding

Det er dessverre ikke flere ledige plasser på dette arrangementet.

Konferansen vil bli streamet.

 

Fant du det du lette etter?