feb

Broen til framtiden

-
Oslo, Folkets Hus
Åpne

Vi har streiket. Vi har brølt. Det ble en grønn bølge i kommunevalget. Over 40 kommuner og fylker har erklært klimakrise. Aldri har klimaendringer blitt prioritert høyere av befolkningen.

Hva nå? Hvordan legger vi fundamentet for broen til en grønn, rettferdig omstilling – i og etter Stortingsvalget i 2021?

 • Fredag 28. februar
 • Kl 09.00-16.15
 • Folkets Hus, Oslo

Broen til framtiden 2020 er den første milepælen for fagbevegelsen, miljøbevegelsen, Kirken og andre trosbaserte aktører og forskermiljøer mot et grønt valg i 2021, og startskuddet på et avgjørende tiår for klimaet. Bli med på folkets klimaverksted for å sette dagsorden for årene som kommer.

Program

Kl 09.00: Åpning

 • Appell v/ sunniva Gylver, prest, Den norske kirke
 • Klimapop v/ Marte Wulff
 • "Fra avmakt til aktivisme" v/ Peder Kjøs, psykolog
 • "Ungdomsopprør og folkebevegelser gjennom historie" v/ Knut Kjeldstadli, historiker, UiO

Kl 10.25 Klimajobber: en klimaløsning nedenfra
Hvordan kan klimabevegelsen i Norge moblisere for klimajobbene vi trenger for å slukke den globale brannen?

 • Andreas Ytterstad (leder, Concerned Scientists Norway) innleder: "Hvordan får et bredere og sterke vi bak Broen til framtidens krav om 100 000 klimajobber?"
 • Blant de som svarer på utfordringen er Kjersti Hoff (leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Vilja Helle Bøyum (skolestreik i Bergen) og Jan Olav Andersen (leder, EL og IT-forbundet).
 • Deretter skal João Camargo (portugesisk aktivist og forsker) fortelle om hvordan den portugisiske bevegelsen Climaximo har mobilisert for klimajobber gjennom å forene skolestreikere og fagforeninger.
 • Så åpner vi opp til salen for å høre folks innspill; "hvordan kan vi gjøre mer for å mobilisere klimajobber?", før Ola Dimmen avslutter før lunsj med allsang.

De som jobber i petroleumsindustrien skal ikke omstilles til arbeidsledighet, og klimastreikende ungdommer skal kunne utdanne seg til grønne jobber. Hvordan mobiliserer vi nedenfra for nye klimajobber og grønnere arbeidsplasser i hele landet? Hva kan man gjøre på sin arbeidsplass og gjennom tarifforhandlinger for å sette klima på dagsorden? Hvordan kan by og land går hand i hand mot et bærekraftig samfunn?

Kl 11.45: Lunsj

Kl 12.30: Parallellsesjoner

1. Fagbevegelsen og klima
Det er økende engasjement for klima i fagbevegelsen. Hvordan kan klima tas inn på arbeidsplasser og i tarifforhandlinger? Kan fagforeninger streike for klimahandling? Denne sesjonen blir en møteplass for alle tillitsvalgte som vil jobbe med miljø og klima.

Innledere: Ingrid Wergeland (Manifest), Alexander Næss Skjønberg (jurist, BI), David Jordhus-Lier (samfunnsgeograf, UiO), Bjørn Godal (medlem i Naturviterne som gikk ut streik for klima) og Hans Jørgen Kile (tillitsvalgt i Handel og Kontor, Stormberg).

2. Hvordan sette – og nå – hårete mål
Klimastreikene, Klimabrølet, klimasøksmålet… det er mange eksempler av folk og bevegelser som sikter høyt. Hvordan sette hårete mål som mobiliserer andre og bidra til det grønne skiftet? Her blir det insipirasjon for alle som vil få til store endringer!

Innledere: Therese Woie (leder, Natur og Ungdom), Frode Pleym (leder, Greenpeace Norge), Mari Seilskjær (jurist og aktivist med klimasøksmålet) og representanter fra Klimabrølet.

3. Global klimarettferdighet
En grønn, rettferdig omstilling må også være rettferdig for resten av verden. Norge har et stort historisk ansvar for klimakrisa og stor økonomisk kapasitet for å løse den. Klimastreikene har løftet tydelige krav for klimafinansiering til Sør. Hvilke behov er mest presserende nå; hva skjer hvis vi ikke møter dem, og hvilken rolle kan Norge spille i dette?

Innledere: Kjersti Hoff (leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Embla Regine Mathisen (leder, Changemaker), Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp), Julie Rødje (Spire) og Sofie Nordvik (KFUK-KFUM Global).

4. Hva skal vi gjøre med Equinor?
Vi inviterer til en samtale om hva vi som eiere vil med Equinor og hvordan det best bør organiseres for å kunne bli en driver i det grønne skriftet. 

Innledere: Aage Storm Borchgrevink (forfatter, Giganten: Fra Statoil til Equinor), Ina Libak (leder, AUF) og Anders Bjartnes (redaktør, Energi og Klima).

Kl 14.40: Klimavalg 2021
Regjeringen har bestilt Klimakur 2030, alle partiene forbereder neste stortingsvalg. Hvordan kan vi gjøre 2021 til tidenes klimavalg? Hvilke krav bør stilles til regjeringen og partiene, og hvordan skal vi få gjennomslag for disse?

 • Geir Ramnefjell (politisk redaktør, Dagbladet) leder en samtale mellom Sveinung Rotevatn (klima- og miljøminister, V), Jonas Gahr Støre (leder, Ap), Anja Bakken Riise (leder, Fremtiden i våre hender), og representanter fra tankesmiene Manifest og Agenda.
 • Deretter leder Ramnefjell en debatt mellom ungdomspartilederne.

Kl 16.00: Avslutning

 • Appell v/ Trine Lise Sundens (leder, Handel og Kontor)

Konferansier: Kjersti Barsok (leder, NTL)

Påmelding

Fant du det du lette etter?