Mar

Broen til framtiden 2019

-
Oslo, Folkets Hus
Åpne

Broen til framtiden er en stor klimakonferanse om blant annet klimajobber, verdier og visjoner, naturmangfold, biodrivstoff, reiseliv og forbruk.

Naturviterne er en del av alliansen Broen til framtiden som hvert år arrangerer en stor klimakonferanse med samme navn. Alliansen består i tillegg til Naturviterne av Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, EL og IT Forbundet, Handel og Kontor Oslo AkershusNaturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Den norske kirke, Concerned Scientists Norway, Natur og ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, Klimavalgalliansen og For velferdsstaten.

For sjette gang samles en allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn, forskere og engasjerte mennesker for å bygge broen til framtiden. Vi inviterer til en konferanse med navn og temaer som bør gi en faglig sterk, politisk interessant og underholdende dag som er egnet til å informere og inspirere.

  • Fredag 22. mars
  • Kl 09.00-16.00
  • Oslo, Folkets Hus

Byrådsleder Raymond Johansen forteller hva som skjer når Oslo i 2019 er europeisk miljøhovedstad. Thina Saltvedt, som er analytiker i Nordea, kommer med siste nytt om utviklingen innen fornybar energi. Jonas Gahr Støre kommer, og mange flere.

Konferansen er en del av Oslo europeisk miljøhovedstad, og det er gratis å delta.

Program

Vi har fire sesjoner hvor du velger én:

Hvordan bygge broer: kommunikasjon og organisering i det grønne skiftet
Hvordan kan vi kommunisere det grønne skiftet, omstillinger og klimajobber på best mulig måte til folka rundt oss? Hvordan kan vi få flere med på laget, og som jobber aktivt med klima? I denne sesjonen diskuterer vi måten vi snakker med andre mennesker om viktige budskap, hvordan vi kan både nå og engasjere flere, og hva vi kan lære om kommunikasjon og organiseringsmetoder for å bygge broen til framtiden.

Hvordan realisere omstillingen: arbeidsplasser, teknologi og industri
For å bremse klimaendringene må vi bremse olje- og gassvirksomheten. Samtidig trenger andre næringer kompetent arbeidskraft – næringer som har blikket festet på framtidas tjenester og produksjon. Dette parallellseminaret vil gi deg et innblikk i de mulighetene og fallgruvene som venter oss når oljejobbene forsvinner, og hva som skal til for grønne investeringer, nye og trygge jobber og en rettferdig omstilling.

Verksted: Bidra der du bor – klimaløsninger nedenfra
Lyst til å arbeide for klima og miljø der du bor? På dette verkstedet vil likesinnede møtes for å arbeide sammen i grupper. Hensikten er å utarbeide kreative tilnærminger til ulike begivenheter hvor vi ønsker å sette klima og miljø på dagsorden framover, for eksempel 1. mai og lokalvalget. På slutten av verkstedet skal hver gruppe ha formulert konkrete handlingsplaner som deltakerne kan ta med seg hjem og sette ut i live i sitt lokalmiljø.

Oslo europeisk miljøhovedstad
De fleste i Norge bor i en by eller i nær tilknytning til en by og tallet er økende. Skal man løse klimautfordringene må byene bli utslippsfrie, ha god luft, og sikre folk en enkel, helsefremmende og praktisk hverdag. Oslo er blitt Europas miljøhovedstad i 2019 gjennom å vise evne og vilje til å tenke byutvikling og klima i sammenheng. Denne sesjonen vil vise hvordan Oslo kommune jobber for å gi folk bedre liv i en klimavennlig by.

Påmelding

Fant du det du lette etter?