sep

Bærekraft - fordi det lønner seg

-
Oslo
Åpne

Vi gjentar fjorårets arrangement om bærekraft, og fortsetter dialogen, innsikten og debatten rundt hvordan skape et klimavennlig og bærekraftig samfunn.

Nettverk for Økonomi, finans- og virksomhetsstyring i Econa, Tekna, Samfunnsviterne og Naturviterne ønsker deg velkommen til høstens stormøte om bærekraft.

Denne gang har vi et svært bredt spekter av de fremste innen spørsmål rundt klimaspørsmål, energi, gründerskap og ideer fra et bredt spektrum av bransjer.

Mange av foredragsholderne er nye i sine roller, men har sterke meninger om hvorfor de har valgt å satse på denne type jobber. Du får høre om hvordan redusere utslipp, produksjon av droner, oppfølging av utenlandsleverandører, jordomseiling i seilbåt og hvorfor en 14-åring skulker skolen.

Gled deg til en kveld med høyst aktuelle foredrag i en tid der klima og miljø har høyeste prioritet. Vi håper du vil gå fra konferansen og se fremtiden med nye øyne!

Vi er stolte av at arrangementet er en del av "Oslo europeisk miljøhovedstad 2019".

Varmt velkommen!

Program

Mat og mingling fra kl 17.00.
Møtestart kl 17.30.

Foredragsholdere

Agnes G. Lægreid er leder i Barnas Klimapanel 2019
Agnes G. Lægreid er 14 år gammel og kommer fra Nesodden. Hun ble valgt inn i Barnas Klimapanel i 2018. Hun har vært en aktiv spesialagent i mange år, og ønsker å påvirke politikere til å høre på barn og ta valg for fremtiden. Et stort ønske for Agnes er å nå ut til barn i andre land og skape et internasjonalt Barnas Klimapanel.

Christine Spiten selger undervannsdroner til hele verden 
Nylig fikk hun jobb i WWF med å gjøre norsk næringsliv og idrett plastfri. 
Spiten er Co-Founder av Blueye Robotics, selskapet som har utviklet Blueye Pioneer undervannsdrone og lar deg utforske havet ned til 150 meter dyp fra din egen smarttelefon. Hun er Co-Captain på EntrepreneurShip One, tidligere norgesmester i seiling, bor i seilbåt og kjemper for å ta vare på havet gjennom å sette fokus på økt utforskning, opplevelse og kunnskap om havet gjennom bruk av teknologi – basert på troen om at «du tar vare på det du er glad i». Christine har blitt kåret av Forbes Magazine til «30 under 30 most important Tech Founders» av DN til en av Norges 30 fremste ledestjerner under 30 og «World’s Top 50 Women in Tech 2018», «Norway’s 50 most important female tech founders» 2017 og 2018, og «Top 10 Norwegian Female Tech-Entrepreneurs» 2018.

Mari Sundli Tveit er områdedirektør for politikk i NHO
Mari er ny områdedirektør for politikk i NHO. Hun var tidligere rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (2014-2019), og prorektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (2010-2013). Hun har også vært styreleder i Universitets- og høgskolerådet fra 2017-2019. Sundli Tveit er professor i landskapsarkitektur, med hovedinteresse innenfor områdene landskapsøkologi og landskapsanalyse. Mari har jobbet mye med bærekraftsspørsmål og utvikling av kunnskapsgrunnlag og politikk for bærekraft. Hun er opptatt av å bidra til å utvikle fremtidens næringsliv og fremme innovasjon og verdiskaping for fremtiden slik at bedriftene kan gå foran i det grønne skiftet.

Bjørn Kjærand Haugland er CEO i Næringslivsalliansen 203040
Alliansen består av en rekke ledende næringslivsaktører i Norge som har som formål å bringe næringslivsledere med et felles mål om å redusere utslippene sammen. Initiativet skal jobbe med næringslivsdrevet klimainitiativ». I følge egen nettside skal de «identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030». Haugland var i en årrekke tilknyttet DNV med ansvar for bærekraft, og har bred erfaring fra å assistere multinasjonale selskaper innenfor områder som bærekraft, klimaendringer og innovasjon. Haugland er i tillegg styremedlem på Fredsforskningsinstituttet (PRIO), Universitetet i Bergen, WWF og Global Maritime Knowledge Hub. Han har en M.Sc. in Naval Architecture – Marine Structures and Hydrodynamics – fra NTH i Trondheim. Haugland er ellers en anerkjent stemme på bærekraft og teknologifeltet internasjonalt, og har sin egen blogg i Huffington Post, samt skriver jevnlig i Recharge, Teknisk Ukeblad og Sysla Maritime.

Runa Khoury er Bærekraftsdirektør i Aker BioMarine
Khoury leder det strategiske arbeidet med bærekraft og interessentdialog gjennom Aker BioMarines verdikjede, opp mot visjonen «Improve Human and Planetary Health». Khoury har tidligere ledet fagavdelingen i Bellona og har bredt nedslagsfelt innen miljørelaterte problemstillinger. Hun har også bakgrunn som konsulent fra DNV GL, Econ Pöyry og Gemserv Ltd i London. Runa er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har en Master i miljøpolitikk og -regulering fra London School of Economics (LSE).

Lars Galtung er Direktør kommunikasjon og bærekraft i Tine
Fra gården til forbruker har TINE mange prosesser som påvirker både miljø og klima. Avtrykket skal være minst mulig slik at naturens kretsløp kan gå sin gang – igjen og igjen. TINE har mål om være 100 prosent fornybare innen energi og drivstoffbruk i 2025. Allerede i dag kjører en del av TINEs lastebiler på biogass laget av kumøkk. Lars vil fortelle hvordan de jobber med strategi og tiltak gjennom verdikjeden for å sikre bærekraft for fremtidige generasjoner. Han leder i dag arbeidet med kommunikasjon og bærekraft i TINE.

Yngvill Ofstad er Sustainability Developer i Bergans
Hun jobber spesifikt med oppfølging av leverandører med fokus på arbeids- og menneskerettigheter, og med utvikling av Bergans sirkulære tjenester som reparasjon, ombruk, redesign og utleie. Ofstad er utdannet sosiolog og har tidligere jobbet som bærekraftsansvarlig på IKEA Slependen og som Sustainability Developer for IKEA Norge.

Thomas Mørch er Innovasjonsdirektør i Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning har de siste årene vært gjennom en enorm endringsreise, fra et tradisjonelt avfallsselskap, til i dag å være en omdømmevinner, som lever etter visjonen om at alt avfall har en verdi. Sentralt i denne reisen står innovasjon – selskapet jobber med å skape verdi av avfall, drevet av visjonen «det finnes ikke søppel mer». Mørch leder selskapets innovasjonsarbeid, et arbeid hvor samarbeid i verdikjeden er den viktigste suksessfaktoren.

Håkon Vatle er direktør for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Vatle har et brennende engasjement for bærekraft og miljø og er en ildsjel for bevaring av Statsraad Lemkuhl. Han er direktør for Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl som eier seilbåten. Statsraad Lehmkuhl har tatt som mål av seg å være verdens mest miljøvennlige seilskip i sin klasse og får blant annet installert batteri i løpet av 2019. Det planlegges en 18 måneders jordomseiling fra 2021-2023 som skal representere og fremme bærekraft og havnasjonen Norge. Prosjektet blir en del av FN sitt havsatsingstiår. Vatle vil fortelle litt om planene og intensjonen for jordomseilingen og hvordan det ellers jobbes fra topp til bunn i organisasjonen for å få alle ledd med på bærekraft og miljøfokuset.

Hanne Thornam er leder for EYs klima og bærekrafttjenester i Norge
Hanne har vært bærekraftrådgiver de siste 13 årene, med fokus på hjelpe selskaper og investorer med å se risiko og muligheter i miljø- og samfunnspåvirkning. EYs bærekraftteam er nå størst i landet, med 13 konsulenter. Teamet leverer tjenester innen klima- og bærekraftstrategi, ansvarlig investeringspraksis, interessentdialog og bærekraft- og integrert rapportering. Hun har tidligere erfaring fra tenketanken AccountAbility i London der hun bisto globale pinoerer i utforming av sin tilnærming til samfunnsansvar og bærekraft. Hanne er også foreleser og sensor ved BI. Hun har en BSc i økonomisk historie fra London School og Economics, og en MBA fra ESCP Europe.

Torgeir Kristiansen er konserndirektør kommunikasjon og samfunn i Sporveien AS
I mer enn 140 år har Sporveien fraktet folk rundt i hovedstadsregionen. Totalt frakter Sporveien årlig 275 millioner passasjerer med T-bane, trikk og buss, og er med det Norges største kollektivselskap målt i antall passasjerer. Mange år med målrettet arbeid har gjort Oslo til en ledestjerne for grønne
transportløsninger, og i 2019 er byen valgt til europeisk miljøhovedstad. Utslagsgivende for valget var byens effektive kollektivsystem og evne til å flytte folk over fra bil til miljøvennlige reiser med buss, trikk og T-bane. Sporveien står nå på terskelen til en spennende fremtid der det er planlagt investeringer for mer enn 70 milliarder kroner i et bærekraftig fremtidig system for kollektivtransport i Oslo-området.

Ragnhild Elisabeth Waagard er kveldens debattleder som vil sørge for et godt krydret bærekraftsarrangment
Waagaard har hatt faglig ansvar for WWF Verdens naturfonds klima- og energipolitikk i Norge i de ti årene hun har vært i organisasjonen. WWF er en ideell miljøorganisasjon med nettverk i over 100 land. Hun har blant annet vært pådriver for klimaloven fra idéstadiet i 2010 til et enstemmig stortingsvedtak sommeren 2017. Hun har også vært med på å bidra til at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trakk ut sine investeringer i kull, og å skape en folkelig motstand mot Statoils aktiviteter i tjæresand. I tillegg til å være klimarådgiver, er Waagaard kordirigent for Jentekoret Stas og bonde på Ringerike.

Påmelding

Meld deg på her.
(Velg ikke-medlem og kryss av for Naturviterne.)

 

Fant du det du lette etter?