aug

Arendalsuka: Naturen og samfunnsbehovene

-
Thon hotel Arendal
Åpne

Naturen taper for ofte. Hvordan kan ruste oss til å la naturen vinne over andre «behov» i samfunnet der det er nødvendig?

Tapet av naturmangfold og klimaendringene henger sammen og påvirker hverandre. Naturen bygges ned og karbonkvotene fylles for raskt. 

Kommunene er viktige aktører for å håndtere både naturkrisen og klimakrisen. Antallet innsigelser fra Statsforvalteren har blitt færre etter at de ble instruert av regjeringen til å gi det lokale selvstyret høyere prioritet, og kommune står dermed friere enn før til å gjøre naturinngrep eller tillate forurensende utslipp.

Det kan være vanskelig å se at fugletrekket bør veie tyngre enn arbeidsplasser, kortere kjøretid og «effektivisering», som Dag O. Hessen påpekte i Morgenbladet 7. juli. Med stor makt må det som kjent også komme et stort ansvar, og vi spør oss om vi har rustet kommunene på riktig måte til å ta det ansvaret – å holde igjen dispensasjonene og prioritere naturen der det trengs.

Vi vil selvfølgelig også komme innom statens rolle, politikernes rolle, næringslivets rolle og hvermannsens rolle. 

Det er plass til 25 deltakere på Thon Hotel Arendal, med koronarestriksjoner. Vi håper å se mange fysisk, men vil også strømme arrangementet. I begge tilfeller kan du melde deg på via skjemaet lenger nede. 

Foredragsholdere

Nina Vik, koordinator i FNs naturpanel, oppdaterer oss på situasjonen for naturmangfoldet. FNs naturpanel (IPBES) kan sammenlignes med klimapanelet. Et tverrfaglig ekspertpanel gjør kunnskapsbaserte vurderinger, de utgir rapporter og kommer med anbefalinger til beslutningstakere. 

Etterpå vil Morten Wedege invitere til en samtale. Wedege er forbundsleder i Naturviterne, utdannet biolog og har lang erfaring fra statlig naturforvaltning. 

Christian Steel, generalsekretær i Sabima, jobber daglig med å gjøre det han kan for å ivareta naturmangfoldet, med alt det organisatoriske, politiske og informerende arbeidet det innebærer. Sabima har gått grundig inn i kommunenes håndtering av natursaker både gjennom å samarbeide med kommunene og å kartlegge statusen i alle landets kommuner (se Naturkampen). 

Vigdis Vandvik er professor ved Universitetet i Bergen, og forsker på hvordan lokale og regionale prosesser interagerer for å forme diversitet, tallrikhet og funksjoner i naturen, hvordan miljøendringer påvirker planter og hvordan menneskenes bruk av arealer påvirker økosystemene. 

Påmelding

Se Arendalsuka.no

For digital deltakelse:

Fant du det du lette etter?