Arendalsuka: En riktig pris for natur

naturviterne på arendalsuka
Stressmestring
aug
Arendal, Thon Hotel, Rom Williams
Åpne

Nye hyttefelt og motorveier spiser ikke friluftsområder, matjord, myrer og skoger av seg selv. Vi kan planlegge og bygge annerledes og i tråd med FNs naturpanel og klimapanel sine advarsler mot irreversible tap av dyre- og planteliv. 

- Slik snur vi utviklingen hvor det har blitt regnet som lønnsomt å bygge ned natur- og friluftsområder vi egentlig vil beholde. 

Fremover må vi bedre håndtere både verdiskapning og ivaretagelsen av natur på samme tid. 

Sammen med Samfunnsøkonomene presenterer Naturviterne en ny retning og modeller for en grønn samfunnsøkonomi som bedre ivaretar våre felles økosystemtjenester.

Besøk Naturviterne på Arendalsuka 2022. Vi er tilstede på Thon Hotel mandag 15. august.

Arrangementet ledes av Morten Wedege (forbundsleder i Naturviterne) og Jan Inge Eidem (leder Samfunnsøkonomene). 

Program

1. NATURKARTLEGGING (foredrag)

Status for norsk natur og kartlegging. Hvor mye natur har vi kartlagt, og hvilke data har vi om økosystemtjenester? Kan vi kartlegge alt det vi får «gratis» fra naturen? 

Foredrag ved Ingunn Limstrand, geograf og leder for Miljødirektoratets seksjon for miljødata og geoinformasjon. 
 

2. PRISSETTING AV NATUR​ ​(foredrag)

Kan vi, og i så fall hvordan setter vi en riktig pris på natur? Hvordan kan vi bruke samfunnsøkonomiske modeller for å synliggjøre verdien av natur? 

Foredrag ved Kristine M. Grimsrud, samfunnsøkonom og forsker ved Statistisk Sentralbyrå. 
 

3. PANELSAMTALE

Hvordan sikre og veie naturverdiene når de politiske beslutningene tas? 
Panelsamtale med Ingunn Limstrand og Kristine M. Grimsrud. 

Påmelding

  • Arrangementet er en del av Arendalsuka. 
  • Webstreaming blir publisert i etterkant av arrangementet.

Kartlenke

Arendal, Thon Hotel, Rom Williams

Fant du det du lette etter?