Du er her:

Avtaleverk - kommunal sektor (KS)

Medlemmer som jobber i kommunal virksomhet (KS) omfattes av Akademikerne kommune sin policy:

DOKUMENTER

For Akademikernes medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene i den enkelte kommune, fylkeskommune, kommunale virksomhet. For lektorene fastsettes lønn i hovedsak sentralt.

Øvrige deler av tariffavtalen, bl.a. arbeidstid, overtidsgodtgjøring, pensjonsrettigheter mv. forhandles sentralt ifm. hovedoppgjørene hvert annet år.

  • Akademikerne mener kommunal sektor må ha mulighet til å bruke lønnssystemet på en slik måte at den kan rekruttere og beholde kvalifisert personell.
  • Akademikerne mener at tjenestetilbudet til innbyggerne tilsier at kommunene har nødvendig kompetanse i alle ledd. Dette fordrer et konkurransedyktig lønnsnivå på linje med tilsvarende grupper i privat sektor.
  • Akademikerne mener at lønn for lektorene også må forhandles lokalt.

Kilde: Akademikerne

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.