Du er her:

Alle studenter får ulykkesforsikring inkludert i medlemskapet

Alle våre studentmedlemmer er inkludert av en kollektiv ulykkesforsikring gjennom Storebrand!

Kollektiv ulykkesforsikring for student i Naturviterne

Forsikringen gjelder for student med betalt medlemskap i Naturviterne

Gjelder kun for studentmedlemmer.

Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter avsluttet studie.

Forsikringen gjelder under foreningens profesjonsstudier i hele verden. Det forutsettes godkjent medlemskap i Norsk Folketrygd. Forsikringen er kun gyldig for medlemmer som har inngått avtale om denne forsikringen i medlemskapet.

Utenlandsstudenter: Medlemskap i Norsk Folketrygd beholdes dersom man mottar stipend eller lån fra Statens Lånekasse. For andre studenter gjelder regel at det søkes om medlemskap. For godkjente studier i utlandet vil dette kun være en formell søknad hvor innvilgelse skjer automatisk.

Forsikringen gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet.

Forsikringssummer:

  • Forsikringssum ved 100 % medisinsk invaliditet etter ulykke: kr. 500.000,-
  • Død etter ulykke: kr 50 000
  • Last ned forsikringbeviset som gjelder fra 01.01.2017 - 31.12.2017

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.