Du er her:

  • Forside
  • Støtte til etterutdanning og reise

Naturviternes legat - søk støtte til etterutdanning og studiereiser

"Bjørnsgaards legat for skogbrukere" og "Landbrukskandidat Trygve Lauritz Johansens og hagebrukskandidat Sophie Frølich Johansens legat" har fusjonert til "Naturviternes legat" i 2015. 

Naturviternes legat gir stipender til studier og faglige reiser:

  • Det gis støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder ved universitetene og  studiereiser i privat regi. Innholdet skal gi faglig utvikling og være jobbrelevant. Støttens størrelse varierer mellom kr. 10.000,- og  kr. 1.000,-.
  • Alle medlemmer kan søke, også studenter.
Informasjon om søknad

Innhold:
Søknaden skal inneholde faglig program for tur eller studie, samt budsjett med finansieringsplan. Støtten utbetales når studie/tur er gjennomført og kort rapport sendes inn til Naturviterne. 

Søknadsfrist:
1. mars hvert år

Søknad sendes:
post@naturviterne.no

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.