Du er her:

Rådgiver landbruk

Aure kommune

logo aure kommune

Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Sør-Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv med Statoil som den største arbeidsplassen, aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning.

For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no
    
Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 9 linjeledere.

Rådgiver Landbruk fast stilling

Beskrivelse avdeling

Kommunens rolle som landbruksmyndighet innebærer bl.a. forberedelse av saker for politisk behandling, forvaltningsoppgaver for landbruksnæringen, kontakt med lokalbefolkning og faglagene, samhandling med regionale myndigheter og kommunens øvrige fagavdelinger.

Landbruk er organisasjonsmessig plassert innenfor kultur-, plan og næringsenheten som består av 14 ansatte med selvstendige ansvarsområder innenfor kommuneplanlegging, regulering, byggesak, kart og oppmåling, friluftsliv, naturvern, næringsliv, landbruk, viltforvaltning og kultur. 

Aure kommune har et stort og aktivt landbruk spesielt innenfor husdyr.

Alle rapporterer til enhetsleder.

Om stillingen

100 % fast stilling som rådgiver landbruk er ledig for snarlig tiltredelse.

Stillingen er tillagt ansvaret for kommunens oppgaver knyttet til fagområdet jordbruk.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være: 
- saksbehandling etter jord-, og konsesjonslov og plan- og bygningslov
- forvaltningsoppgaver knyttet til landbruksnæringen 
- næringsutvikling innenfor landbruket må påregnes å være en sentral del av jobben
- delta i prosesser knyttet til areal- og miljøforvaltningsoppgaver
- kontakt med gardbrukerne og landbruksorganisasjonene
- Ajourhold av Gårdskart

Aure kommune gjennomfører i 2017 en større evaluering av kommunens organisasjon, det kan derfor skje justeringer av oppgaver i stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere må ha høyere relevant utdanning innenfor ett eller flere av fagområdene.
Relevant yrkeserfaring og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Evne til god skriftlig og muntlig framstillingsevne er svært viktig i arbeidet. Det vil være en fordel å ha erfaring med å arbeide med kartløsninger/GIS.
Den er påkrevet med førerkort klasse B.

Søknad sendes

Aure kommune oppfordrer til å søke elektronisk. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju). Gå inn på www.aure.kommune.no se under Ledige stillinger.
Hvis søknad sendes manuelt: Aure kommune, personalavdelingen, 6690 Aure.
Konvolutten merkes med riktig referansenummer.

Innsendte vitnemål og attester blir ikke returnert.

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Kontaktperson

Bernt Olav Simonsen, bernt.olav.simonsen@aure.kommune.no

Søknadsfrist

04.06.17

 

 

Din stillingsannonse her?

Ledige stillinger

Materiell sendes:

Tone Aamodt
Organisasjonskonsulent
taa@naturviterne.no

Ytterligere spørsmål:

Torbjørn Hundere
Kommunikasjonssjef
th@naturviterne.no