Du er her:

Rådgiver jordbruk

Gjøvik kommune

logo gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse,som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Rådgiver jordbruk 100 % fast st.

Beskrivelse av arbeidsstedet

Gjøvik er en av de største jord- og skogbrukskommunene i Oppland. Dyrket mark utgjør 10 % av landarealet i kommunen og 74 % er skog. På landsbasis er tallene henholdsvis 3 % og 18 %. Landbruket gir arbeidsplasser og skaper store verdier knyttet til tradisjonelt jordbruk og skogbruk, men også innen bygdenæringer og turisme. "Det grønne skiftet" og mer fokus på bioøkonomi gir nye muligheter for videreutvikling innen landbruket, og da en av våre ansatte pensjoneres, søker vi etter en allsidig person til stillingen som "Rådgiver jordbruk". Stillingen er tilknyttet tjenesteområdet landbruk, som i dag har 7 ansatte fordelt på 6 årsverk. Landbruk inngår i Sektor for Samfunnsutvikling, som i tillegg består av tjenesteområdene utbygging, næringsutvikling, arealplan og kultur. Sektoren omfatter også stillingene kommuneoverlege, klima- og miljøveileder og kommuneplanlegger.

Arbeidsoppgaver

Næringsutvikling med landbruksfaglig vinkling og i tråd med de politiske signaler om "Grønt skifte", noe som vil medføre tverrfaglig arbeid i både tjenesteområdet og i sektoren. Forvaltning av politisk vedtatt "Stimuleringspakke til landbruket" i kommunen, behandling av saker i forbindelse med produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd, gjødselplanlegging, gjennomføre lovpålagte oppgaver og kontroller. Søker må disponere egen bil.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høgskole- eller universitetsutdanning innen jord- eller plantefag.
  • Erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for utdanningskravet.
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling er en fordel.
  • Gode kommunikasjonsevner (herunder god muntlig og skriftlig framstilling), god serviceinnstilling og kunnskap om IKT og GIS. 
  • Personlige egenskaper som engasjert, strukturert og fleksibel, løsningsorientert med gode samarbeidsevner og godt humør. 
  • Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen et område med høy aktivitet.
  • Stor grad av selvstendighet, i et godt kollegialt og tverrfaglig miljø.
  • Fleksibel arbeidstidsordning.
  • Lønn etter avtale, med god kommunal pensjons- og forsikringsordning.

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved landbrukssjef Ingun Revhaug, tlf. 61 18 97 47.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Unntatt offentlighet

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknadsfrist

08.06.2017

 

 

Din stillingsannonse her?

Ledige stillinger

Materiell sendes:

Tone Aamodt
Organisasjonskonsulent
taa@naturviterne.no

Ytterligere spørsmål:

Torbjørn Hundere
Kommunikasjonssjef
th@naturviterne.no