Avtaleverk - statlig sektor

Medlemmer som jobber i statlig virksomhet omfattes av Akademikerne stat sin policy:

DOKUMENTER

I hovedtariffavtalen er det nedfelt at statens virksomheter og departementer har en egen lønnspolitikk. Avtalen forutsetter at lønnspolitikken skal brukes “for å nå virksomhetens mål”. Virksomhetenes forskjellige oppgaver og geografiske beliggenhet gjør at lønnspolitikken må tilpasses lokale forhold. Derfor er dette også en oppgave som tilligger de lokale parter.

Akademikerne og staten ble lørdag 30. april 2016 enige om en ny hovedtariffavtale i staten for perioden 2016 – 2018. Akademikerne og staten skal innen 1. februar 2017 bli enige om detaljene i et nytt lønns- og forhandlingssystem, men det er allerede nå enighet om de bærende prinsippene. Den nye avtalen innebærer at lønnsdannelsen i staten flyttes fra det nasjonale, sentrale nivået til det lokale virksomhetsnivået. Dette innebærer at lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte kan skreddersy lønns- og personalpolitikken til virksomhetenes behov. Dette vil styrke effektiviteten i staten og kvaliteten på velferdstjenestene til befolkningen.

  • Den økonomiske rammen skal som nå forhandles mellom partene på sentralt, nasjonalt nivå.
  • Lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte skal deretter gjennom kollektive, lokale forhandlinger fordele lønnstilleggene lokalt.
  • Fremtidens lokale forhandlinger kommer ikke til å være som de lokale forhandlingene som vi har kjent i staten siden 90-tallet. All økonomi og alle virkemidler vil stå til de lokale parters disposisjon. Lokalt kan det gis generelle tillegg til alle ansatte, justere grupper og gis individuelle lønnstillegg.
  • Det skal utvikles en ny tvisteløsningsmekanisme som er bedre enn dagens ordning i lokale forhandlinger.

kilde: Akademikerne

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.