Du er her:

Juridisk bistand fra Legal24

Legal24 Advokatfirma AS tilbyr rådgivning for medlemmer av Naturviterne

Legal24 Advokatfirma AS tilbyr rådgivning for medlemmer i Naturviterne i privatrettslige saker med unntak av arbeidsrett, skatterett og tungt strafferett.

Få rask og rimelig gjennomgang av din sak av profesjonelle advokater.
Se nærmere på www.legal24advokat.no.

  • Vi garanterer tilbakemelding og svar, eller forslag til videre saksgang innen en virkedag.
  • Kontakt oss på post@legal24.no eller ring 07240

Innledende bistand inntil 2 timer dekkes gjennom ditt medlemskap, og om bistand blir mer omfattende får du et prisoverslag for vår rådgivning samt forslag om eventuell videre håndtering av saken. Legal 24 vil så vurdere sakens rettslige sider og gi et konkret råd om hvordan saken stiller seg og en anbefaling av videre prosess gjennom vår krypterte E-saksgang. Du binder deg ikke til å bruke oss før du uttrykkelig har akseptert vårt pristilbud!

Priser juridisk rådgivning gjennom Legal24's e-saksgang:

  • Inntil 2 timers bistand er kostnadsfritt og dekkes gjennom ditt medlemsskap hos Naturviterne
  • Ytterligere avtalt arbeid for medlemmet faktureres etter den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats (kr. 995,- pr. 01.01.2016).

Det tas her forebehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og/eller domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.