Du er her:

Avtaleverk - Oslo kommune

Medlemmer som jobber i Oslo kommune omfattes av Akademikerne sin policy på området:

DOKUMENTER

Lønnssystemet i Oslo kommune:

«De ansatte er en viktig ressurs for å utvikle tjenestetilbudet i kommunen. Byrådet vil føre en målrettet arbeidsgiverpolitikk med sikte på å rekruttere og beholde ansatte. For å oppnå dette ønsker byrådet å arbeide for mest mulig lokal lønnsfastsettelse…..»

Sitat over er hentet fra grunnlagsdokumentet for dannelsen av sittende byråd. Dette er helt i tråd med Akademikernes målsetting for lønnsdannelsen i Oslo kommune.

En forutsetning for å sette en slik lønnspolitikk ut i livet er at partene lokalt har nødvendig tilgang til alle de avsatte lønnsmidlene.

  • Akademikerne mener Overenskomsten (Dokument 25) og forhandlingssystemet må moderniseres. Avtaleverket må gjøres til et rammepreget verktøy som gir de lokale parter stor frihet til å finne skreddersydde løsninger for virksomheten. 
  • En del bestemmelser bl.a. arbeidstid, overtidsgodtgjøring og pensjon samt størrelsen på total lønnsvekst må fortsatt fastsettes av de sentrale parter, mens fordeling av lønn må fastsettes i lokale kollektive forhandlinger.
  • Akademikerne mener at akademikere ansatt i Oslo kommune, skal ha et lønnsnivå om lag på samme nivå som tilsvarende gruppe i privat sektor.

kilde: Akademikerne

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.