Du er her:

Naturviterne er Miljøfyrtårn

- Vi er selvsagt en miljøsertifisert organisasjon!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Les mer på sidene til Miljøfyrtårn.no

Naturviterne ble sertifisert som Miljøfyrtårn første gang i 2007 og resertifisert i 2015:

Vi rapporterer på: 

  • arbeidsmiljø
  • miljømerkede produkter til vår egen drift.
  • leverandører som er miljøsertifiserte
  • energiforbruk
  • transport
  • avfall og sorteringsgrad
  • gjennomførte tiltak

Vår siste Miljørapport 2015  - (last ned rapporten her)

 

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.