Du er her:

Lønnsstatistikk 2015

Lønnsstatistikkundersøkelsen viser en lavere lønnsutvikling for medlemmene i 2015 enn på mange år.

Økningen ble på 1,6 %. I staten har det gjennom flere år blitt gitt lavere tillegg i mellomoppgjør enn i hovedoppgjør. Til tross for tvisten med KS har kommunal sektor hentet noe inn på forspranget til statlig sektor.  I tillegg vet vi at det fremdeles skal forhandles for mange av de kommuneansatte.

  • Gjennomsnittlig lønnsvekst 1,6 %
  • Gjennomsnittlig årslønn for alle medlemmer er nå kr 564 000

Medianverdiene i gir et utdypet bilde av medlemmenes lønnsforhold. For alle sektorer ser vi at medianverdiene ligger lavere enn gjennomsnittet. Det betyr at det er større spredning på lønningene i den halvparten som tjener mest. Dette er tydeligst i privat sektor.

Det betyr altså at lønningene er mer sammenklemt i kommunal og statlig sektor enn i privat sektor. I privat sektor er det flere lønninger som går høyere opp. Kommunal sektor har nå høyere medianverdi enn statlig, men medianverdien er så og si identisk uavhengig av sektor. 

Slik ser hovedtallene ut:

gjennomsnittlig lønnsvekst Naturviterne 2015
Sektor Økning prosent Gjennomsnittlig årslønn
Alle medlemmer 1,6 % kr. 564.000,-
Kommune 1,7 % kr. 553.000,-
Stat 1,1 % kr. 556.000,-
Privat 1,9 % kr. 587.000,-

Den detaljerte lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmer av Naturviterne:

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.