Du er her:

Kampanje! Gratis medlemskap for yrkesaktive medlemmer i perioden 1. januar - 31. mars 2017

 

Kontingentsatser for 2017

Status

Pr kvartal Pr år

Ordinært medlemskap

For medlemmer i lønnet arbeid

1.152 4.608

2. år

Andre kalenderår etter avsluttende studieår

768 3.072

1. år

Første kalenderår etter avsluttende studieår

384 1.536

Selvstendig næringsdrivende
 

384 1.536

Redusert stilling; medlemmer med årsinntekt under 2,5 G

2,5 G utgjør kr 225 170 (G = kr 90 068)

384 1.536

Medlemmer bosatt i utlandet
 

384 1.536

Doktorgradsstipendiater

Maksimal periode 6 år

288 1.152
Pensjonister
Medlemmer uten arbeidsinntekt
 
  399

Studenter

Gjelder ut avsluttende studieår

  290
Pensjonister over 80 år
 
  0
Arbeidsledige utover 3 mnd (etter søknad) *
 
  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingentfritak ved arbeidsledighet: *
Arbeidsledige medlemmer kan, etter søknad, bli fritatt for kontingent ved mer enn 3 måneders arbeidsledighet. Sønaden må fornyes hvert halvår.

Avtalegiro:
Naturviterne oppfordrer medlemmene til å benytte AvtaleGiro ved betaling av kontingenten. Ordningen er enkel, sikker og oversiktlig.

Kontingenten er fradragsberettiget:
Skattefradrag for fagforeningskontingent er kr 3 850,- for 2015.
Fradragsberettiget beløp blir overført elektronisk til Skattemyndighetene ved årsslutt.

Kontingent ved opphør av medlemskap (utmelding):
Ved eventuell utmelding må iakttas bestemmelsen i § 2-1 i Naturviternes vedtekter.
Utmelding må skje skriftlig og har virkning fra nærmeste kvartalsslutt.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.