Web page translation


Naturviterne

Norwegian association of
natural scientists

 

Keysers gate 5
0165 Oslo

 

 

Telefon: 22 03 34 00

Fax: 22 03 34 01
E-post: post@naturviterne.no


Vis større kart
Webkvalitet

Naturviternes dokumentmaler og skjema

Gjør deg kjent med oss her på nettsidene og finn ut hvorfor det er fordelaktig å være medlem!

 

Skjema for adresse-/stillingsendring

  

Reiseregningsskjema

Reiseregning skrives kun etter regning (husk alle kvitteringer). Reiseregninger må være sekretariatet i hende senest tre uker etter at reisen er avsluttet. Reiseregninger som ikke er mottatt innen fristen vil ikke bli behandlet/utbetalt.

 

Naturviternes brevmal (Word)

Lagre filen før du begynner å bruke den

 

Naturviternes mal for PowerPoint-presentasjoner

Lagre filen før du begynner å bruke den

 

Plakatmaler (PowerPoint)

 

ALTINNs dokumentmaler for arbeidsgiver og arbeidstaker

Alle typer tilbakemeldinger er velkommen, og vi tar i mot ønsker og forslag til forbedringer med stor takk. Tilbakemeldinger kan gies til post@naturviterne.no

 

 

Les Naturviteren

 

 

 

/